Přístrojová konstrukce dynamického vážicího systému pro ohýbání plechu

S rychlým rozvojem dálniční dopravy nedokázala tradiční dynamická nákladní váha uspokojit současnou poptávku trhu. Tradiční dynamická nákladní váha má především následující problémy: kvůli složité mechanické struktuře váhy neunese vysokorychlostní náraz vozidla, takže není vhodná pro vysokorychlostní dynamické vážení; Složitá mechanická konstrukce vážicí plošiny snadno způsobí poškození snímače a deformaci a sedání vážicí plošiny. Těsnění stolu váhy není dobré, výsledkem je voda, kal ovlivní přesnost vážení. S neustálým zlepšováním technologie dynamického vážení doma i v zahraničí, za účelem vyřešení těchto problémů, vznikla dynamická nákladní váha ohýbací desky. Díky výhodám integrované vážicí plošiny, dobrému těsnění, jednoduché konstrukci a bezplatné údržbě lze dynamický vážicí systém s ohybovou deskou použít pro dynamické vážení v širokém rozsahu rychlostí (0~200 km/h). V současné době se technologie tohoto systému rychle vyvíjí a je stále vyspělejší a postupně se stala novým řešením systému dálničního mýtného a systému detekce dálničních překročení. Elektronický vážicí přístroj (ECM) je základní jednotkou výpočtu a řízení dynamických nákladních vah. Jeho funkce a výkon přímo určují technickou úroveň dynamického vážicího systému. Schéma návrhu přístroje zahrnuje návrh hardwaru, návrh softwaru a návrh algoritmu vážení. Konstrukční myšlenky a hlavní obsah jsou následující: 1) Tento příspěvek pojednává o pozadí a významu výzkumu dynamických nákladních vah a dynamických vah ohýbacích plechů, představuje stav výzkumu, stav vývoje a budoucí trend vývoje relevantních oborů doma. a v zahraničí, a také podrobně popisuje příležitosti použití a rozsah dynamické nákladní váhy ohýbaného plechu doma iv zahraničí. 2) Je diskutována struktura dynamického vážicího systému ohybových desek, včetně snímače vážení ohybových desek, separačního zařízení vozidla a přístroje. Mezi nimi je představen především princip činnosti snímače vážení ohybové desky. Je analyzován princip činnosti a vývojový diagram systému vážení ohýbaných desek. 3) Na základě analýzy konstrukčních požadavků dynamické váhy s ohybovou deskou je proveden integrální návrh hardwaru přístroje a modulární elektrická konstrukce. Podrobně jsou popsány požadavky na návrh, proces návrhu a výsledky návrhu každého hardwarového modulu. 4) založené na WIN32API využívající technologii vícevláknového programování k vývoji programu dynamické váhy ohýbací desky. Podrobně je diskutován každý modul vlákna a jeho hlavní kód hlavního programu. 5) Analyzujte vysokorychlostní signál vážení vozidla a použijte algoritmus vlnkové transformace pro digitální zpracování signálu o vážení podle signálu malých dat. V prostředí MATLAB se ke snížení šumu původního signálu vážení používá nástroj pro vlnkovou transformaci a bylo dosaženo dobrých výsledků. Nakonec jsou data z terénního experimentu použita k ověření, že tato metoda má určitý vliv na zlepšení přesnosti vážení a má praktický aplikační význam. 6) Shrňte proces návrhu dynamického vážicího systému přístroje pro ohýbání plechu, analyzujte nedostatky a těšte se na budoucnost. Hlavní inovační body jsou následující: 1) Protože je systém vhodný pro vysokorychlostní dynamické vážení vozidel, signál vážení shromážděný přístrojem, když vozidlo projíždí vysokou rychlostí, je signálem malých dat. Pokud jde o digitální zpracování signálu, analýza a zpracování malých datových signálů v kombinaci s daty z terénních experimentů dosáhly dobrého efektu redukce šumu a filtrace. 2) Hardwarové provedení přístroje využívá jako hlavní řídicí jednotku průmyslový počítač. V procesu návrhu softwaru se pro programování používá vícevláknová technologie, která zlepšuje efektivitu provozu a výkon přístroje. Hardwarová a softwarová programová struktura nástroje navrženého v tomto dokumentu byla aplikována v praktických projektech a provoz je normální a stabilní v řadě okresních stanic předběžné kontroly dálnic. Algoritmus vážení založený na vlnkové transformaci dokáže efektivně odfiltrovat šumový signál pro malá data signálu vážení a chybu experimentálních výsledků v rozsahu 0-50 km/h lze kontrolovat v rozmezí 4 %.


Čas odeslání: 13. srpna 2021